Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj32
W tym miesi?cu5584
Wszystkie455736
Strona startowa
Aktualno?ci

W lesie Ha?y Fundacja we wsp?pracy z mieszka?cami oznaczy?a kamieniem pami?ci miejsce spoczynku oko?o 25 ?ydw zamordowanych 18 sierpnia 1942 r. Na uroczysto?? przyby?a m?odzie? szkolna z ?omaz i z Izraela, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Polski, przedstawiciele w?adz samorz?dowych, duchowni oraz okoliczni mieszka?cy.

Więcej…
 

Na zaproszenie kombatantw z Ko?a Gminnego Zwi?zku Kombatantw Rzeczypospolitej Polskiej i By?ych Wi??niw Politycznych w Stoczku, Zbigniew Nizi?ski wzi?? udzia? w okoliczno?ciowym spotkaniu w Toporze. Przedstawi? tam dzia?ania Fundacji dla upami?tnienia Ofiar, a tak?e tych ktrzy na tym terenie ratowali drugiego cz?owieka podczas II wojny ?wiatowej. Kombatanci przedstawili swoje wspomnienia z czasu wojny.

 

W Zalesiu odby?a si? uroczysto?? przeprowadzona przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa, przy grobie 11 ?ydw zamordowanych przez Niemcw w 1943 r. Na uroczysto?? przybyli okoliczni mieszka?cy, m?odzie? szkolna oraz zaproszeni go?cie by odda? ho?d pomordowanym.

Więcej…
 

W Zalesiu Fundacja Pami??, Ktra Trwa odszuka?a i upami?tni?a miejsce pochwku 11 ?ydw, w tym 3 dzieci zamordowanych przez Niemcw w 1943 r. Na miejsce spoczynku Ofiar przyby?a m?odzie? z Gedery z Izraela oraz nauczyciele i uczniowie z Liceum z Ryk, duchowni oraz okoliczni mieszka?cy.

Więcej…
 

W Prchenkach Fundacja Pami??, Ktra Trwa upami?tni?a miejsce rozstrzelania i pochwku 8 ?ydw, kobiet i m??czyzn zamordowanych w 1943 r. Na uroczysto?? przy grobie Ofiar przybyli okoliczni mieszka?cy, duchowni, lokalne w?adze oraz 43 osobowa grupa z Izraela. Przez przemwienia, modlitwy, wiersze i ?piew oddano ho?d pomordowanym.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 41
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa