Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa
Aktualno?ci

Po raz kolejny Fundacja Pami??, Ktra Trwa wraz ze studentami Sekcji Kultury ?ydw Bliskowschodniego Ko?a Naukowego Uniwersytetu Jagiello?skiego oraz pracownikami Urz?du Gminy wzi??a udzia? w inwentaryzacji na cmentarzu ?ydowskim w Jod?owej. W badaniach wzi?? rwnie? udzia? Russ Maurer ze Stanw Zjednoczonych, ktrego korzenie si?gaj? Jod?owej. W toku prac uzupe?niono spis nazwisk i dat z ponad 80 macew. W pobliskim lesie przeprowadzono tak?e wizj? lokaln? na miejscu mordu dwch ?ydw z Jod?owej, dokonanego w 1943 r.

Więcej…
 

W Zakrzwku odby?a si? uroczysto?? przy upami?tnionych przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa grobach ponad 20 obywateli polskich narodowo?ci ?ydowskiej zamordowanych przez ?o?nierzy niemieckich jesieni? 1942 r. Ofiary by?y mieszka?cami Zakrzwka ukrywaj?cymi si? w mie?cie przed deportacj? do getta w Kra?niku. W?adze Gminne, uczniowie oraz zaproszeni go?cie oddali ho?d pomordowanym.

Więcej…
 

W lesie Knieja Fundacja Pami??, Ktra Trwa upami?tni?a kamieniami pami?ci 6 grobw osb zamordowanych tam w latach 1942-1943 r. W?rd ponad 50 ofiar s? Polacy i ?ydzi, ktrzy zgin?li podczas ukrywania si? w tym lesie. Przy postawionych kamieniach Fundacja przeprowadzi?a uroczysto??, na ktr? przybyli przedstawiciele w?adz pa?stwowych i gminnych, duchowni, go?cie z Izraela, uczniowie szk? oraz okoliczni mieszka?cy.

Więcej…
 

Wraz z mieszka?cami oznaczono miejsce pochwku 2 ?ydw zamordowanych przez Niemcw w 1942r. Dwaj m?odzi ?ydzi ukrywali si? i przychodzili po ?ywno?? do jednej z mieszkanek Stawiec. Gdy pewnego razu szli od niej z jedzeniem do lasu i przechodzili przez drog?, zauwa?y? ich patrol niemiecki i zastrzeli?.

 

Przy wzniesionych przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa tablicach nad grobami ponad 20 ?ydw zamordowanych przez ?o?nierzy niemieckich odby?o si? spotkanie studentw z Akademii Beit Berl z Izraela z naocznym ?wiadkiem wydarze? z 1942 r. W?rd przyby?ych osb by? Jakow Tepler, rektor tej uczelni, ktrego cz?onek rodziny - Abram Tepler znajduje si? w?rd upami?tnionych ofiar.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 11 z 41
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa