Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj286
W tym miesi?cu4976
Wszystkie455128
Strona startowa Zapisane obrazy historii Obraz 9: Moniek Eichenblatt
Obraz 9: Moniek Eichenblatt

Moniek Eichenblatt. Modliborzyce ok. 1937 r.

W Modliborzycach w 1921 r. ?y?o ok. 1000 ?ydw co stanowi?o 50% og?u mieszka?cw. W czasie II wojny ?wiatowej hitlerowcy za?o?yli tu getto, w czerwcu 1942 r. przebywa?o w nim ok. 2200 ?ydw. Getto zlikwidowano w pa?dzierniku 1942, jego mieszka?cw deportowano do Zaklikowa, a stamt?d do obozu zag?ady w Be??cu.
W Modliborzycach przed wojn? ?yli Hinda i Awraham Eichenblat. Mieli czworo dzieci: Moniek (Mosze) ur. 1927 r., Nina ur. 1929 r., Eliezer ur.? i Fajga ur. 1939 r. Gdy we wrze?niu 1939 r. Niemcy zaj?li Modliborzyce ca?a rodzina opu?ci?a miasteczko i udali si? do niedalekich Wierzchowisk by znale?? kryjwk? u znajomych. Pocz?tkowo przebywali w jednym miejscu razem, ale powiedziano im, ?e trzeba si? rozdzieli?. Awraham i Moniek ukryli si? w jednym gospodarstwie, a Hinda z pozosta?? trjk? dzieci w innym. Cz?onkowie rodziny co wieczr si? kontaktowali. Pewnego dnia Moniek spotka? si? z Nin? i poszli na poszukiwanie jedzenia, poniewa? sko?czy?a si? ?ywno?? u gospodarzy. Kiedy przechodzili przez las, a by?o ju? ciemno, Nina zosta?a postrzelona w nog?. W Wierzchowiskach by?o niespokojnie, Niemcy poszukiwali ?ydw, dzia?a?y te? grupy bandyckie. Pewnej nocy w 1942 r. Hinda z trojgiem dzieci us?yszeli we wsi mnstwo strza?w i ?wiate?. Rano dowiedzieli si?, ?e zamordowano kilku ?ydw, w?rd nich najpierw zabito Mo?ka, a potem Awrahama. Hinda z trjk? swych dzieci doczekali w ukryciu do dnia wyzwolenia.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa