Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj9
W tym miesi?cu4230
Wszystkie454382
Obraz 10: Zdzi?owice

Zdzi?owice 1938 r. Mala Weber z dzie?mi, od lewej - Herszek, Chanka, Fajga

W Zdzi?owicach, wed?ug spisu dokonanego w 1921 r., by?o 315 budynkw i mieszka?o 1938 osb, w tym 1902 katolikw i 33 ?ydw. Tu? przed wybuchem II wojny ?wiatowej w Zdzi?owicach ?y?o oko?o 100 ?ydw. Zajmowali si? drobnym rzemios?em, g?wnie szyciem i napraw? obuwia, handlem, posiadali ma?e sklepy.
Zachowa?o si? cz??? nazwisk rodzin ?ydowskich zamieszka?ych w Zdzi?owicach przed 1939 r. :
Ajnwajner
Aptekarz
Berman
Bilerman
Brikman
Fabrykant
Fleiszer
Friedman
Fuchs
Goldhochman
Klajnkaufman
Obermeister
Waldman
Weber
Zilber

Tragiczny dzie? dla mieszka?cw Zdzi?owic nasta? 7 wrze?nia 1942 r. Niemcy otoczyli Zdzi?owice i zagonili mieszka?cw na plac. ?ydw oddzielili, a po chwili odprowadzili kilkaset metrw dalej i rozstrzelali. Nast?pnie za?adowali 120 Polakw i wywie?li na Majdanek, a p?niej do obozu w Pustkowie, gdzie 43 z nich straci?o ?ycie. W?rd oko?o 70 rozstrzelanych ?ydw by?y g?wnie kobiety i dzieci, gdy? m??czy?ni ukryli si? my?l?c, ?e zostan? wywiezieni na roboty.
Mala Weber w drodze na plac, krzykn??a do crki Fajgi- uciekaj! 16 - letnia Fajga dotar?a do Kra?nika, tam ukrywa?a si? u rodziny. Gdy po dwch miesi?cach rozpocz?? si? ostatni etap deportacji ?ydw z Kra?nika do Be??ca, uciek?a do lasu Knieja ko?o Batorza. Stamt?d wraz z grup? ?ydw przedosta?a si? na wschd, gdzie przy??czyli si? do partyzantki i dotrwali do wyzwolenia. Po wojnie wyjecha?a do Izraela. Po 69 latach wrci?a do Zdzi?owic wraz ze swoj? 9 osobow? rodzin?, by stan?? nad grobem swej matki Mali, babci, sistr, brata i innych znajomych ?ydw. Grb upami?tni?a Fundacja Pami??, Ktra Trwa. Na uroczysto?? przybyli mieszka?cy Zdzi?owic, aby wsplnie z Fajg? odda? ho?d pomordowanym.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa