Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa

W zwi?zku z nadaniem Katolickiej Szkole Montessori w Krakowie imienia Sprawiedliwych w?rd Narodw ?wiata, Zbigniew Nizi?ski przedstawi? w tamtejszym Gimnazjum pokaz multimedialny o upami?tnianiu ludzi i miejsc ze wsplnej historii Polakw i ?ydw. Uczniowie zapoznali si? z sylwetkami Polakw ratuj?cych ?ydw podczas II wojny ?wiatowej, a tak?e ludzi przez nich ocalonych od zag?ady. Pokazane zosta?y akcje poszukiwawcze nieoznakowanych grobw masowych ?ydw przeprowadzone przez Zbigniewa Nizi?skiego oraz ich p?niejsze upami?tnienia przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa.


Przybli?ono rwnie? osoby, ktre zgin??y za pomoc ?ydom i zosta?y po?miertnie odznaczone tytu?em Sprawiedliwych w?rd Narodw ?wiata. Mwiono tak?e o potrzebie gotowo?ci pomocy innym ludziom w ka?dy czas.

Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa