Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W Publicznej Szkole im. Pami?ci Wanat w D?browie z Siedzib? w Woli ?askarzewskiej, Zbigniew Nizi?ski zaprezentowa? zdj?cia z przeprowadzonych przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa upami?tnie? ludzi zamordowanych podczas II wojny ?wiatowej i miejsc naznaczonych ludobjstwem. W spotkaniu uczestniczyli rwnie? proboszcz Parafii ?askarzew Edmund Szarek oraz Zofia Kamionowska ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.W czasie spotkania podkre?lono, ?e cho? od zako?czenia wojny min??o tak wiele lat, pami?? o jej ofiarach zosta?a podtrzymana.
Szko?a w Woli ?askarzewskiej przechowuje pami?? o tragedii z 28 lutego 1944 r., kiedy Niemcy dokonali pacyfikacji wioski Wanaty. Zamordowano wtedy 108 Polakw, w tym 37 kobiet i 47 dzieci. Spalono 22 gospodarstwa. Tylko dwie osoby b?d?ce ?wiadkami wydarze? prze?y?y pacyfikacj?.
Nikt z 19 rodzin nie ocala?. W dniu 28.02.2014r., w 70 rocznic? pacyfikacji Wanat, nadano Szkole sztandar. W maju 2014 r. uczniowie i nauczyciele tej Szko?y wzi?li udzia? w uroczysto?ci przy upami?tnionym przez Fundacj? grobie pomordowanych ?ydw w pobliskiej Leokadii.
Thumbnail

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa