Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj9
W tym miesi?cu4230
Wszystkie454382
Strona startowa
?ywiec - 18 stycznia 2015 r.

Na cmentarzu ?ydowskim w ?ywcu odby?o si? spotkanie z okazji XVIII Dni Judaizmu. W uroczysto?ci wzi?li udzia? biskupi z Ko?cio?a Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego, Przewodnicz?ca Gminy Wyznaniowej ?ydowskiej w Bielsku- Bia?ej, Burmistrz ?ywca, Radni Miasta ?ywiec, przedstawiciele Towarzystw Naukowych oraz mieszka?cy ?ywca. W uroczysto?ci wzi?? rwnie? udzia? spo?eczny opiekun tego cmentarza, cz?onek Rady Fundacji Pami??, Ktra Trwa Eugeniusz Gradek.
Thumbnail

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa