Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa
Wanaty k. ?askarzewa - 27 lutego 2015 r.

W 71 rocznic? pacyfikacji wioski Wanaty, przeprowadzonej przez ?o?nierzy niemieckich w 1944 r., w?adze samorz?dowe, przedstawiciele organizacji spo?ecznych, mieszka?cy oraz m?odzie? szkolna oddali ho?d 108 pomordowanym Polakom.

Nast?pnie w szkole w Woli ?askarzewskiej uczniowie przedstawili program s?owno muzyczny pami?ci o ofiarach wojny.
Thumbnail Thumbnail

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa