Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa

W Zespole Placwek O?wiatowych w Podedwrzu uczniowie gimnazjum wys?uchali prelekcji Zbigniewa Nizi?skiego o losach ludzi podczas wojny. Zapoznano si? z miejscami Pami?ci Narodowej gdzie spoczywaj? Polacy narodowo?ci ?ydowskiej zamordowani podczas Zag?ady. Przybli?one zosta?y historie takich miejsc w niedalekich od Szko?y miejscowo?ciach. Mwiono tak?e o potrzebie pami?ci, szacunku i pomocy dla innych. W spotkaniu wzi?li rwnie? udzia?; dyrektor Zespo?u Dorota Paw?owska oraz nauczyciele.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa