Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W Warszawie odby?a si? uroczysto?? wr?czenia wyr?nie? pierwszej edycji programu Laur Pami?ci, podczas ktrej uhonorowane zosta?y osoby zaanga?owane w zachowanie dziedzictwa kultury ?ydowskiej w Polsce. Laureaci odebrali pami?tkowe statuetki i dyplomy z r?k Ambasador Izraela Anny Azari. W?rd wyr?nionych by? Eugeniusz Gradek, cz?onek Rady Fundacji, za opiek? nad cmentarzem ?ydowskim w ?ywcu.Podczas uroczysto?ci Ambasador Izraela Anna Azari powiedzia?a : Kto ratuje jedno ?ycie, ratuje ca?y ?wiat. Dzi? wyr?niamy ludzi, ktrzy robi? co?, co ratuje nasz ?wiat i pomaga w stosunkach mi?dzy naszymi narodami.
Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa