Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa

Wraz ze ?wiadkiem wydarze? i w?a?cicielem terenu oznaczyli?my grb dwch ?ydw, ojca i syna, zabitych przez ?o?nierzy niemieckich w 1942 r. Ofiary pochodzi?y z W?odawy. Zostali z?apani podczas pobytu w Osowej przez przeje?d?aj?cego w tym czasie niemieckiego komendanta obozu pracy w Lucie i jego ochron? a nast?pnie zastrzeleni. Niemiec nakaza? zakopa? ?ydw na miejscu egzekucji.86 letni ?wiadek tych wydarze? po oznaczeniu grobu powiedzia?: Ta tablica b?dzie ?wiadczy? jaki jest cz?owiek i dlaczego ci m??czy?ni tu zostali pogrzebani. Zna?em ich osobi?cie, syn by? troch? starszy ode mnie. Zostali zabici tylko dlatego, ?e byli ?ydami.
Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa