Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj12
W tym miesi?cu4233
Wszystkie454385
Strona startowa

Przy upami?tnionym przez Fundacj? grobie 31 ?ydw odby?o si? spotkanie mieszka?cw Liszna z go??mi z Norwegii i Izraela by wsplnie odda? ho?d pomordowanym. W spotkaniu wzi?li rwnie? udzia? - Pani Pose? na Sejm RP Beata Mazurek oraz Wjt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzis?aw Krupa. Uroczysto?? prowadzi? Zbigniew Nizi?ski. Nast?pnie w ?wietlicy wyst?pi? miejscowy zesp? gospody? Rado?? oraz zesp? z Norwegii..
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa