Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa

W lesie w ?osiewicach odby?a si? uroczysto?? przy grobie oko?o 70 ?ydw zamordowanych przez ?o?nierzy niemieckich w 1943 r. Przy kamieniu Pami?ci postawionym przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa na miejscu ich rozstrzelania i pochwku zgromadzili si? mieszka?cy oraz zaproszeni go?cie, aby wsplnie odda? ho?d pomordowanym.

Uroczysto?? sw? obecno?ci? zaszczycili : Naczelny Rabin Polski Michel Schudrich, Proboszcz Parafii Jerzyska Marek D?browski, Rabin Michael Paley wraz z grup? go?ci z Nowego Jorku, Zast?pca Burmistrza ?ochowa Urszula Kalinowska, Katarzyna Kulik Sekretarz Urz?du Miasta ?ochw, przedstawiciele Nadle?nictwa ?ochw, Andrzej Suchenek- dyrektor Liceum Oglnokszta?c?cego w ?ochowie wraz z uczniami i pocztem sztandarowym oraz mieszka?cy ?osiewic. Uroczysto?? prowadzi? Zbigniew Nizi?ski, prezes Fundacji. Po modlitwach Rabinw i Proboszcza z?o?ono pod kamieniem Pami?ci wi?zanki kwiatw. Jeden z mieszka?cw ?osiewic, naoczny ?wiadek, przedstawi? przebieg tragicznych wydarze?, ktre odby?y si? w 1943 r. ?ydzi ukrywali si? w okolicznych lasach. Mo?liwe, ?e w?rd nich byli te? uciekinierzy z poci?gw jad?cych do obozu zag?ady w Treblince. Podczas niemieckiej ob?awy zosta?a z?apana grupa oko?o 70 osb, nast?pnie tutaj przyprowadzona i rozstrzelana. Na rozkaz Niemcw mieszka?cy ?osiewic zakopali ofiary w jednym dole. Upami?tnienie powsta?o dzi?ki wsparciu darczy?cw z Orange County, JFFS, Kalifornia.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa