Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W lesie w Gorajcu Fundacja Pami??, Ktra Trwa postawi?a kamie? Pami?ci przy grobie 12 ?ydw zamordowanych przez Niemcw w maju 1942 r. Na uroczysto?? upami?tniaj?c? ofiary przyby?a 100 osobowa grupa m?odzie?y z Izraela, uczniowie Gimnazjum z Gorajca, w?adze samorz?dowe oraz okoliczni mieszka?cy.W uroczysto?ci wzi?li udzia?: m?odzie? z okolic Beer Szewy w Izraelu, wjt Gminy Radecznica Edward Polak, so?tys Gorajca Zagroble Teodora Wypych, dyrektor Gimnazjum w Gorajcu Alina Smarkala wraz z nauczycielami i uczniami, prezes Fundacji Zbigniew Nizi?ski oraz mieszka?cy Gorajca i Gminy Radecznica. S?owo wst?pne wyg?osi? Wjt Edward Polak przybli?aj?c ?ycie i zag?ad? ?ydw w Gorajcu i na terenie gminy. W maju 1942r. przybyli do Gorajca Niemcy i zn?cali si? nad ?ydami obcinaj?c im brody. Gdy ?ydzi zacz?li ucieka? w pole zacz?to do nich strzela?, w?rd zabitych by?y kobiety i starsi m??czy?ni. Po odje?dzie Niemcw zamordowanych pochowali w lesie pozostali ?ydzi, ktrych wkrtce deportowano do Szczebrzeszyna. M?odzie? z Gimnazjum z Gorajca oraz Izraela przedstawi?a wiersze i pie?ni nawi?zuj?ce do czasu II wojny ?wiatowej. Od?piewano hymny Polski i Izraela. Wjt i Dyrektor Szko?y z?o?yli wie?ce a m?odzie? poda?a sobie r?ce na znak podzi?kowania.
Przypomniano, ?e tuz po wojnie w?a?ciciel lasu zasadzi? drzewo na miejscu pochwku ?ydw aby je oznaczy?. Teraz pami?? o pomordowanych zosta?a wzmocniona kamieniem Pami?ci i obecno?ci? na tym miejscu tak wielu ludzi. Upami?tnienia dokonano dzi?ki dofinansowaniu ze ?rodkw Stowarzyszenia ?ydowski Instytut Historyczny oraz darczy?cw z Orange County JFFS Kalifornia.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa