Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

Przy grobie 3 ?ydwek oznaczonym przez Fundacj? kamieniem Pami?ci przeprowadzili?my uroczysto?? z udzia?em m?odzie?y z Izraela z miejscowo?ci Gedera oraz uczniw Gimnazjum z Trzydnika Du?ego. W spotkaniu wzi?? rwnie? udzia? Sprawiedliwy w?rd Narodw ?wiata. Wsplnie oddano ho?d pomordowanym i wyra?ono sprzeciw wobec nienawi?ci i ludobjstwa.Spotkanie odby?o si? w lesie gdzie spoczywaj? 3 m?ode kobiety, w?rd nich jak podaj? ?wiadkowie wydarze? s? dwie siostry z Kra?nika. Zosta?y z?apane w 1942 r. przez Niemcw podczas ukrywania si?. Po przetrzymaniu przez noc w areszcie w Trzydniku wywieziono je do pobliskiego lasu i dwch ?andarmw niemieckich rozstrzela?o.
M?odzie? z Gimnazjum z Trzydnika oraz z Izraela przedstawi?a okoliczno?ciowe wiersze i pie?ni. Sprawiedliwy w?rd Narodw ?wiata opowiedzia? histori? uratowania przez niego ?ycia czterech ?ydw, ktrych wraz z matk? ukrywa? w swym gospodarstwie blisko tego lasu, w latach 1942- 1944. Nast?pnie na grobie ofiar, pod kamieniem Pami?ci z?o?ono kwiaty. Dzia?ania Fundacji wsparli darczy?cy z Orange County JFFS Kalifornia.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa