Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj10
W tym miesi?cu4231
Wszystkie454383
Strona startowa

W Zespole Szk? w Pruchnej w Dniu Pami?ci o Ofiarach Holocaustu Zbigniew Nizi?ski przedstawi? pokaz multimedialny na temat wsplnej historii Polakw i ?ydw oraz potrzeby pami?ci o ludziach zamordowanych podczas Holocaustu. Pokazane zosta?y upami?tnione przez Fundacj? miejsca gdzie spoczywaj? pomordowane ofiary oraz przybli?one zosta?o ich ?ycie i los.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa