Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa

W Zespole Szk? w Do?dze Zbigniew Nizi?ski przeprowadzi? prelekcj? o upami?tnianiu ludzi i miejsc ze wsplnej historii Polakw i ?ydw. Uczniowie zapoznali si? z sylwetkami Polakw maj?cych tytu? Sprawiedliwych oraz Ocalonych z Zag?ady ?ydw, a tak?e z upami?tnionymi przez Fundacj? grobami pomordowanych ofiar. Przybli?one zosta?o rwnie? ?ycie i zag?ada rodzin ?ydowskich w najbli?szej okolicy.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa