Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa

W Niepublicznej Szkole Aktywno?ci Twrczej w Zielonce odby?o si? spotkanie uczniw z Teres? Podolak- crk? Sprawiedliwych W?rd Narodw ?wiata Eugenii i Jerzego Latoszy?skich oraz ze Zbigniewem Nizi?skim. Uczniowie zapoznali si? z histori? uratowania ?ydowskiego ch?opca przez rodzin? Latoszy?skich, a tak?e z dzia?aniami Fundacji dla upami?tnienia Ofiar wojny.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa