Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W Puchaczach uroczy?cie ods?oni?to trzy kamienie pami?ci, ktre postawi?a Fundacja Pami??, ktra Trwa w miejscach rozstrzelania i pochwku 23 ?ydw zamordowanych przez Niemcw podczas II wojny ?wiatowej. Ofiarami byli mieszka?cy Puchacz, 4 rodziny, w tym 14 dzieci. Na kamieniach wypisali?my ich imiona i nazwiska. Mieszka?cy Puchacz oraz przybyli go?cie oddali ho?d pomordowanym.W uroczysto?ci wzi?li udzia?: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Biskup Mieczys?aw Cis?o, Biskup Kazimierz Gurda, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Waldemar Podsiad?y, Wjt Mi?dzyrzeca Podlaskiego Krzysztof Adamowicz, Proboszcz Parafii Do?ha Leszek Przyby?owicz, 100 osobowa grupa m?odzie?y z Izraela z miejscowo?ci Gedera, uczniowie z 3 szk? z Do?hy, Mi?dzyrzeca i Rudnik, przedstawiciele Nadle?nictwa Mi?dzyrzec Podlaski oraz mieszka?cy Puchacz i okolic. Uroczysto?? rozpocz?? chr m?ski z Mi?dzyrzeca Podlaskiego. Odby?y si? modlitwy Rabina i Biskupw. Uczennica gimnazjum z Do?hy zarecytowa?a wiersz o zag?adzie ?ydw podczas wojny. Prezes Fundacji, Zbigniew Nizi?ski przedstawi? histori? tych tragicznych miejsc. Przed wojn? w Puchaczach ?y?o pi?? rodzin ?ydowskich, zajmowali si? rolnictwem i handlem. By?y to rodziny Chaima Zajdmana, Jankiela Zajdmana, Ajzyka Mi?dzyrzeckiego, Moszka Zajdmana i Szaji Wagi. Podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy nakazali im przenie?? si? do getta do Mi?dzyrzeca Podlaskiego jednak oni postanowili ukry? si?. Zbudowali sobie w pobliskim lesie oraz pod budynkami gospodarczymi ziemianki, w ktrych przebywali przez oko?o p? roku. Mieszka?cy Puchacz wspierali ich daj?c jedzenie. Niemcy urz?dzali ?apanki i ob?awy na ?ydw i w wyniku tego pod koniec grudnia 1942 r. zamordowali 3 rodziny ?ydowskie a kilka miesi?cy p?niej nast?pn?. Ofiary zosta?y pochowane w miejscach egzekucji. Ocala?y tylko dwie crki Chaima Zajdmana: Sara i Szajna, ktre podczas wojny wyjecha?y nierozpoznane na roboty do Niemiec.
Biskup Mieczys?aw Cis?o powiedzia?: Nard ?ydowski pad? ofiar? zbrodni. Aby wi?cej tego nie by?o to nasze wsplne zadanie, aby?my si? zespalali w dzia?aniu, trosce, modlitwie, ?eby nie tylko na polskiej ziemi ale na ?wiecie nie by?o Kainw, ktrzy podnosz? r?k? zbrodnicz? nad swoim bratem, kimkolwiek by on nie by?.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa