Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj283
W tym miesi?cu4973
Wszystkie455125
Strona startowa

Na cmentarzu parafialnym odby?a si? uroczysto?? przy grobach Polakw ratuj?cych ?ydw podczas Holokaustu. Fundacja postawi?a tablic? na grobie Wojciecha Pachurki, ktry za udzielanie pomocy ?ydom z Puchacz zosta? zamordowany przez Niemcw w 1943 r. W lipcu 2016 r. izraelski Instytut Yad Vashem nada? mu tytu? Sprawiedliwego w?rd Narodw ?wiata.W uroczysto?ci na cmentarzu parafialnym w Do?dze wzi?li udzia?: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Biskup Mieczys?aw Cis?o, Biskup Kazimierz Gurda, 100 osobowa grupa m?odzie?y z Izraela, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Waldemar Podsiad?y, Wjt Mi?dzyrzeca Podlaskiego Krzysztof Adamowicz, Proboszcz Parafii Do?ha Leszek Przyby?owicz, uczniowie szk? z Do?hy, Mi?dzyrzeca i Rudnik oraz mieszka?cy Do?hy i Puchacz.
Rabin i biskupi odmwili modlitwy. Zbigniew Nizi?ski oraz przedstawiciel grupy izraelskiej Gil Faran przybli?yli histori? ratowania ?ydw przez mieszka?cw Puchacz.
Wojciech Pachurka pomaga? ukrywa? si? rodzinom Chaima i Jankiela Zajdmana. W czasie ob?awy Niemcy odnale?li w domu Wojciecha Pachurki ?lady ukrywania si? ?ydw i go zastrzelili.
Marianna Kulik wraz z synem Janem uratowa?a ?ydwk? Reizel (R??) Dzi?cio? z Bia?ej Podlaskiej, ktra wraz z ojcem Szmuelem uciek?a z obozu pracy w Rogo?nicy. Po ?mierci ojca R?a zosta?a ukryta w domu Marianny Kulik i doczeka?a tam wyzwolenia.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa