Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W Dzierzkowicach Podwodach Fundacja Pami??, Ktra Trwa odszuka?a miejsce pochwku 13 ?ydw. Przy grobie, w ktrym spoczywaj? dwie rodziny, w tym 8 dzieci postawili?my kamie? pami?ci. Na uroczysto?? ods?oni?cia kamienia przybyli uczniowie z Gimnazjum z Dzierzkowic i z Izraela, okoliczni mieszka?cy oraz zaproszeni go?cie. Pie?niami, wierszami i modlitwami oddano ho?d pomordowanym.W uroczysto?ci wzi?li udzia?: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Biskup Mieczys?aw Cis?o, Sekretarz Urz?du Gminy Dzierzkowice Tomasz O?ka, Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Dzierzkowicach Tomasz Wyka, Dyrektor Anna Kazanowska i nauczyciele Zespo?u Placwek O?wiatowych w Dzierzkowicach wraz z uczniami, m?odzie? z Gedery z Izraela oraz mieszka?cy Dzierzkowic. Uroczysto?? prowadzi? Zbigniew Nizi?ski, prezes Fundacji. Przedstawi? przebieg wydarze?, ktre odby?y si? tutaj w listopadzie 1942 r. Rodziny ?ydowskie Bronberg i Tenenbaum mieszka?y od dawna w Dzierzkowicach Podwodach. Latem 1942 r nie us?ucha?y nakazu okupantw niemieckich by uda? si? do getta w Kra?niku. Ukrywa?y si? w dzie? w pobliskich le?nych w?wozach a noc? w swym domu. 15 listopada nad ranem kilkunastu Niemcw otoczy?o dom i z?apali wszystkich ?ydw. Zawieziono ich wozem konnym na skraj lasu gdzie zaczyna?y si? w?wozy. ?ydzi kolejno schodzili z wozu, jeden Niemiec spycha? ich w g??b w?wozu a drugi strzela? . Nast?pnie Niemcy nakazali mieszka?com Dzierzkowic zakopa? ofiary na miejscu mordu. Wed?ug relacji naocznych ?wiadkw w?rd zamordowanych by?o 8 dzieci w wieku od 2 do 13 lat.
Odby?y si? modlitwy Rabina i Biskupa. Uczniowie z Dzierzkowic i Izraela przedstawili wzruszaj?ce wiersze i pie?ni, a padaj?cy deszcz doda? dramaturgii temu wydarzeniu.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa