Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

Z inicjatywy Fundacji Pami??, Ktra Trwa w lesie w Rozwadwce odby?a si? uroczysto?? ods?oni?cia kamienia pami?ci w miejscu pochwku 9 ?ydw rozstrzelanych przez Niemcw 15 grudnia 1941 r. Na uroczysto?? przybyli mieszka?cy Rozwadwki , uczniowie ze szk? w Sosnwce i Motwicy, m?odzie? z Rishon Le- Zion z Izraela oraz zaproszeni go?cie.Przy odnalezionym i upami?tnionym przez Fundacj? grobie 9 ?ydw, mieszka?cw Rozwadwki, odby?a si? uroczysto??, ktr? zaszczycili: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Biskup Archidiecezji Lubelskiej Mieczys?aw Cis?o, 70 osobowa grupa m?odzie?y z Izraela z miejscowo?ci Rishon Le Zion, Wjt Gminy Sosnwka Marek Korpysz, Proboszcz Parafii Rozwadwka Roman Si?uch, Przewodnicz?ca Rady Gminy Sosnwka Ewa Olczuk, Sekretarz Gminy Sosnwka Teresa Harasimiuk, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie ze szk? w Sosnwce i Motwicy, mieszka?cy Rozwadwki i okolic. Uroczysto??, ktr? prowadzi? Zbigniew Nizi?ski rozpocz?? Zesp? ?piewaj?cych Gospody? z Rozwadwki prezentuj?c okoliczno?ciowe pie?ni. Nast?pnie uczniowie Gimnazjum z Sosnwki przedstawili swj program artystyczny. Pami?taj?cy to tragiczne wydarzenie mieszkaniec Rozwadwki Jzef Chilczuk opowiedzia? o ?yciu ?ydw w Rozwadwce oraz przybli?y? ka?d? z dziewi?ciu ofiar. Spo?eczno?? ?ydowska przed wojn? liczy?a oko?o 20 rodzin, zajmowali si? handlem i rzemios?em. W grudniu 1941 r. w Rozwadwce i innych okolicznych miejscowo?ciach Niemcy postanowili rozstrzela? zak?adnikw by zastraszy? ludno??. Gdy dowiedzieli si?, ?e w Rozwadwce mieszkaj? ?ydzi, to ich wybrali na ofiary. W?rd rozstrzelanych by? Szlama, kolega pana Jzefa ze szko?y. Po modlitwach Rabina i Biskupa z?o?ono wie?ce i zapalono znicze. Grupa z Izraela za?piewa?a hymn Hatikwa. Po uroczysto?ci gospodynie z Rozwadwki zaprosi?y go?ci z Izraela na pocz?stunek do ?wietlicy.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa