Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj285
W tym miesi?cu4975
Wszystkie455127
Strona startowa

W Kaplonosach Kolonii Fundacja Pami??, Ktra Trwa odszuka?a i upami?tni?a miejsce spoczynku oko?o 70 ?ydw, m??czyzn, kobiet i dzieci, zamordowanych w 1943 r. Przy ich grobie postawili?my kamie? pami?ci, przy ktrym zgromadzili si? uczniowie szk?, lokalne w?adze, duchowni oraz mieszka?cy. Przez pie?ni, wiersze i modlitwy oddano ho?d pomordowanym.W ods?oni?ciu kamienia pami?ci wzi?li udzia?: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Starosta w?odawski Andrzej Roma?czuk, vice Starosta Adam Panasiuk, Wjt Gminy Wyryki Andrzej ?wirta, ks. Proboszcz Parafii Lubie? Jaros?aw Sutryk, ks. Proboszcz Parafii Prawos?awnej w Horostycie Tomasz ?otysz, Dyrektor Zespo?u Szk? w Wyrykach Marzena Trociuk wraz z nauczycielami i uczniami, Dyrektor Szko?y w Kaplonosach Renata Paluszkiewicz z uczniami, delegacja uczniw z I i II Liceum z W?odawy oraz mieszka?cy. Go?ci przywita? Wjt Wyryk Andrzej ?wirta. Uroczysto?? prowadzi? prezes Fundacji Zbigniew Nizi?ski, ktry przybli?y? wydarzenia z 1943 r. ?ydzi ukrywali si? przez oko?o rok w za?o?onym przez siebie obozowisku na pobliskich le?nych bagnach Ocho?a. Podczas jesiennej ob?awy zostali przez ?o?nierzy niemieckich wyp?oszeni z lasu i wpadli w ich zasadzk? na ??kach w Kaplonosach Kolonii. Serie z karabinw maszynowych zabi?y oko?o 70 osb. Okoliczni mieszka?cy pozbierali pomordowanych i zakopali w jednym dole. Rabin oraz ksi??a odmwili modlitwy. Uczniowie Gimnazjum w Wyrykach przedstawili program artystyczny, wiersze i pie?ni o ofiarach wojny i nadziei na ?wiat bez ludobjstwa. Zapalono znicze i z?o?ono wi?zanki kwiatw. Wieczorem grb ten odwiedzi?o 80 uczniw szko?y z Ashdod z Izraela.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa