Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W miejscu pochwku oko?o 180 ?ydw, wi??niw by?ego niemieckiego obozu pracy w Wolskiej D?browie, Fundacja Pami??, Ktra Trwa postawi?a kamie? pami?ci. Na uroczysto?? jego ods?oni?cia przyby?a m?odzie? z pobliskich szk? i z Izraela, lokalne w?adze, duchowni oraz mieszka?cy Wolskiej D?browy i okolic.W uroczysto?ci wzi?li udzia?: El?bieta Zasada Wjt Gminy Jastrz?bia, Krzysztof Murawski Kierownik Radomskiej Delegatury Mazowieckiego Urz?du Wojewdzkiego w Warszawie, Rabin Yehoshua Ellis, Proboszcz Parafii Gory? Grzegorz Murawski, 160 osobowa grupa m?odzie?y z Izraela z okolic Hajfy wraz z nauczycielami, uczniowie i nauczyciele z Publicznego Gimnazjum z Jastrz?bi i Szko?y Podstawowej z Woli Gory?skiej oraz mieszka?cy Wolskiej D?browy i okolic. Rabin i Proboszcz odmwili modlitwy. Prezes Fundacji Zbigniew Nizi?ski przybli?y? tragiczne wydarzenia z 1943 r. W pobliskiej Kruszynie Niemcy za?o?yli wojskowy obz szkoleniowy. Pracowali tam polscy, radzieccy i ?ydowscy robotnicy przymusowi. Nast?pnie Niemcy za?o?yli obz pracy w Wolskiej D?browie. Z pocz?tku pracowali w nim je?cy radzieccy przy budowie drg. Gdy ich wywieziono, na ich miejsce sprowadzono oko?o 400 ?ydw. W sierpniu 1943 ?o?nierze niemieccy rozstrzelali oko?o 180 z nich, cia?a wrzucono do do?u, a pozosta?ych wywieziono w nieznanym kierunku. Uczniowie z Gimnazjum z Jastrz?bi przedstawili wiersze i pie?ni, nast?pnie m?odzie? z Izraela wznios?a pie??. Oddano ho?d Ofiarom i wyra?ono nadziej? na ?wiat w pokoju, bez nienawi?ci.
Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa