Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa

W Prchenkach Fundacja Pami??, Ktra Trwa upami?tni?a miejsce rozstrzelania i pochwku 8 ?ydw, kobiet i m??czyzn zamordowanych w 1943 r. Na uroczysto?? przy grobie Ofiar przybyli okoliczni mieszka?cy, duchowni, lokalne w?adze oraz 43 osobowa grupa z Izraela. Przez przemwienia, modlitwy, wiersze i ?piew oddano ho?d pomordowanym.W uroczysto?ci wzi?li udzia?: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Biskup Mieczys?aw Cis?o, Wjt Gminy Olszanka Jan Parol, Wicestarosta Powiatu ?osickiego Bo?ena Niedzielak, Proboszcz Parafii Prchenki Tadeusz Turyk, Proboszcz Parafii Do?ha Leszek Przyby?owicz, Walenty Bednarski z Ko?cio?a Chrze?cijan Baptystw, Dyrektor Zespo?u Szk? w Olszance Wojciech Wawryniuk wraz z uczniami, grupa osb z Izraela oraz mieszka?cy Prchenek i okolic. Uroczysto?? prowadzi? Prezes Fundacji Zbigniew Nizi?ski. Odczyta? list Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Polski Wojciecha Kolarskiego dedykowany uczestnikom uroczysto?ci. Przybli?y? rwnie? wydarzenia z 1943 r. Kilkunastu ?ydw ukrywa?o si? w lesie Prchenkach w wykopanych przez siebie ziemiankach. Zostali zabici przez ?o?nierzy niemieckich podczas ob?awy. Po modlitwach i przemwieniach duchownych g?os zabra?a Felicja Weiss z Izraela, ocalona z Holokaustu. Na koniec uroczysto?ci uczniowie Zespo?u Szk? w Olszance przedstawili wzruszaj?ce wiersze okoliczno?ciowe a go?cie z Izraela od?piewali hymn Hatikw?.
Fundacja postawi?a tak?e w Prchenkach symboliczny kamie? Pami?ci 6 ?ydom zamordowanym przez Niemcw w tej samej ob?awie i spoczywaj?cym w nieznanym miejscu w pobli?u tego lasu. Dzia?ania Fundacji wspar? Harley Lippman oraz Urz?d Gminy Olszanka.


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa