Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj10
W tym miesi?cu4231
Wszystkie454383
Strona startowa

W Zalesiu odby?a si? uroczysto?? przeprowadzona przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa, przy grobie 11 ?ydw zamordowanych przez Niemcw w 1943 r. Na uroczysto?? przybyli okoliczni mieszka?cy, m?odzie? szkolna oraz zaproszeni go?cie by odda? ho?d pomordowanym.W uroczysto?ci wzi?li udzia? : Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Beczek, Przewodnicz?ca Ameryka?skiej Komisji d.s. Dziedzictwa Ameryka?skiego za Granic? Lesley Weiss wraz z cz?onkami Komisji, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Przedstawiciel Episkopatu Polski Biskup Mieczys?aw Cis?o, Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Artur Ja?kowski, Wice Burmistrz Miasta Ryki Magdalena Wo?niak, Proboszcz Parafii Ryki Krzysztof Czyrka, Dyrektor Centrum Kultury w Rykach Bogumi?a Porowska, Prezes Towarzystwa Przyjaci? Ryk Hanna Witek, So?tys Zalesia Grzegorz Cie?lak, nauczyciele i uczniowie z Liceum im. Marii Sk?odowskiej w Rykach oraz okoliczni mieszka?cy. Uroczysto?? prowadzi? Zbigniew Nizi?ski, prezes Fundacji.
Po przybli?eniu przez Prezesa Fundacji tragicznych wydarze? z 1943 r. odby?a si? modlitwa Rabina, Biskupa i Proboszcza oraz przemwienie okoliczno?ciowe Pani Lesley Weiss. M?odzie? z Liceum wyrecytowa?a wiersze o losie ?ydw podczas wojny. Pod tablic? pami?ci zosta? z?o?ony wieniec i znicz od Prezydenta Polski oraz wi?zanki kwiatw i znicze od uczestnikw uroczysto?ci.


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa