Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj11
W tym miesi?cu4232
Wszystkie454384
Strona startowa

W lesie Ha?y Fundacja we wsp?pracy z mieszka?cami oznaczy?a kamieniem pami?ci miejsce spoczynku oko?o 25 ?ydw zamordowanych 18 sierpnia 1942 r. Na uroczysto?? przyby?a m?odzie? szkolna z ?omaz i z Izraela, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Polski, przedstawiciele w?adz samorz?dowych, duchowni oraz okoliczni mieszka?cy.W uroczysto?ci wzi?li udzia?: Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Dawid Drabik, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Przedstawiciel Episkopatu Polski Biskup Mieczys?aw Cis?o, Wjt Gminy ?omazy Jerzy Czy?ewski, Dyrektor Zespo?u Szk? w ?omazach Bogumi?a Wi?ska wraz z uczniami, m?odzie? z Hadery i Netanii z Izraela, Wikariusz Parafii ?omazy ks. Andrzej Ognik, Opiekun Miejsca Pami?ci w Lesie Ha?y Mieczys?aw Trochimiuk, Prezes Fundacji Pami??, Ktra Trwa Zbigniew Nizi?ski oraz okoliczni mieszka?cy. Przez przemwienia, modlitwy, wiersze i ?piew oddano ho?d pomordowanym i wyra?ono sprzeciw wobec ludobjstwa.
W lesie Ha?y 18 sierpnia 1942 r. niemiecki 101 Batalion Policji wraz z ich pomocnikami z oddzia?w Hiwi ze wschodniej Europy rozstrzelali oko?o 1700 ?ydw, m??czyzn, kobiet i dzieci. Na ko?cu egzekucji do ich zakopania Niemcy zmusili oko?o 25 ?ydw, ktrych nast?pnie rozstrzelali. Zostali pogrzebani w innym miejscu. Po 75 latach Fundacja Pami??, Ktra Trwa odszuka?a ich grb.


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


Thumbnail Thumbnail


 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa