Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa Zapisane obrazy historii Obraz 3: Huta D?browa k.?elechowa
Obraz 3: Huta D?browa k.?elechowa

Rok 1937.Zak?ad krawiecki rodziny Ogmanw.Od lewej:
Srul Ogman- prze?y? wojn?, uratowany przez Polakw.Walczy? w II Armii Wojska Polskiego, potem wyjecha? do Izraela.
Lejbu? Ogman- zabrany do getta w ?ukowie, zgin?? w Treblince w 1942r.
Abysz Ogman- ojciec, zgin?? w Koryczanach w 1943r.
Lejb Beser- uciek? z ob?awy na schron le?ny k.Huty D?browy. Zgin?? w Kaw?czynie w 1944r.
Josek Rutkiewicz- kuzyn Ogmanw.Zabity w 1943r.w lasach pod Otwockiem.

W Hucie D?browa przed II wojn? ?wiatow? mieszka?o kilkaset osb, w tym ok. 20% ?ydw. Wielu mieszka?cw pracowa?o w tamtejszej Hucie Szk?a.
W?rd ?ydw szewcami byli Motek Auselender, Fajgenzwajg oraz Frydman. Kobia?kiewicz Chaim i Chaja mieli sklep konfekcyjny.Jankiel Rubel by? kowalem. Alfiszerowie prowadzili skup zbo?a, mieli piekarni? i sklep.By?o kilku rze?nikw, w tym Jankiel Holzman. Stolarzem by? Szymon Filkensztain. Idydia Bia?obroda z rodzin? mia? sklep galanteryjny. W?rod ?ydw pracuj?cych w hucie byli Teiblumowie, Szajnberg, Goldyn, Motek i Lejb Rutkiewicz. W 1940r.hitlerowcy wyp?dzili ?ydw z Huty D?browy do ?elechowa.

Zdj?cie pochodzi ze zbiorw Soni Hurman, crki Abysza i Menuchy Ogman,urodzonej w Hucie D?browa w 1924r.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa