Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa Zapisane obrazy historii Obraz 4: Stoczek W?growski
Obraz 4: Stoczek W?growski

Rok 1941. Rodzina Postkw.W ?rodku od lewej: Julianna Postek, obok m?? Stanis?aw. U gry pierwszy z prawej syn Henryk.

Julianna i Stanis?aw Postek mieszkali przed wojn? w Stoczku W?growskim. Mieli dziwi?cioro dzieci i prowadzili gospodarstwo rolne.Wg spisu z 1921r.w Stoczku W?gr.mieszka?o 1636 osb, w tym 1221 ?ydw. W czasie okupacji hitlerowskiej w utworzonym w Stoczku getcie przebywa?o ok.2000 ?ydw. We wrze?niu 1942r., podczas likwidacji getta rozstrzelano ok.200 ?ydw, a pozosta?ych wywieziono do Treblinki. W po?owie tego roku przyby?o do Postkw troje uciekinierw z getta warszawskiego. Ukryto ich w piwnicy na ziemniaki .Artyku?y spo?ywcze kupowa?a dla nich ca?a rodzina a ojciec noc? dostarcza? jedzenie do kryjwki. Po ok.3 miesi?cach Postkowie przyj?li kolejnych uciekinierw, tym razem z getta stoczkowskiego. W?rd nich by? Hajkiel oraz rodzina Majorkw. Stanis?aw Postek zrobi? dla nich schron za domem. Latem 1943r.do??czy?a do nich grupa uciekinierw z Treblinki. Razem wtedy przechowywa?o si? u rodziny Postkw 17 ?ydw. Wskutek donosu, we wrze?niu 1943r.?andarmeria niemiecka otoczy?a gospodarstwo Postkw. Wyci?gni?ci z kryjwek ?ydzi zostali rozstrzelani na miejscu. Juliann? Postek zamordowano przy pomocy kijw gdy odkryto, ?e wypieka?a chleb ?ydom. Jej m??a Stanis?awa wywieziono do obozu koncentracyjnego w O?wi?cimiu, gdzie zgin??. Dwaj zabrani synowie: Henryk i Wac?aw zgin?li z r?k Niemcw w nieznanych bli?ej okoliczno?ciach.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa