Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa
?ywiec - 7 lutego 2009 r.

W dniu 7 lutego 2009 r. Fundacja "Pami??, ktra trwa" zorganizowa?a otwarte spotkanie dla mieszka?cw ?ywca. W ramach spotkania odby?a si? prelekcja na temat wsplnej historii Polakw i ?ydw.

W pokazie multimedialnym zaprezentowano zebranym go?ciom zdj?cia z w?drwek ?ladami ?ydw w Polsce. Przedstawiono miasteczka, w ktrych przed wojn? zamieszkiwali ?ydzi i zachowane po nich synagogi oraz cmentarze. Opowiedziano o ludziach, ktrzy wspominali dawne ?ycie polsko - ?ydowskie oraz o tych ktrzy ratowali ?ydw w czasie okupacji. Pokazano te? nieoznakowane miejsca m?cze?stwa i pochwkw ?ydw, do ktrych Fundacja dociera celem upami?tnienia. Na zako?czenie zaznajomiono s?uchaczy z inskrypcjami hebrajskimi i symbolik? na kamieniach nagrobnych. W spotkaniu wzi?li rwnie? udzia? cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?nikw Ziemi ?ywieckiej.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa