Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa Zapisane obrazy historii Obraz 5: Moszek i Motek
Obraz 5: Moszek i Motek

Ocaleni Moszek i Motek w wyzwolonej Warszawie w 1945 roku.

Obaj ukrywali si? w czasie niemieckiej okupacji w lasach w okolicy Janowa Lubelskiego. Moszek Hamer (z lewej na zdj?ciu) straci? w tamtej okolicy niemal ca?? rodzin?. Dziadkowie, Azriel i Szifra zgin?li na ulicy w Janowie Lub. z r?k Niemcw. Jesieni? 1942 r. w egzekucji 48 m??czyzn pochodzenia ?ydowskiego w Przymiarkach polscy bandyci zastrzelili ojca Moszka, Awruma. W wigili? ?wi?ta Pesach, wiosn? 1943 r. Niemcy zabili mu w okolicy lasu Jarugi, mam?, Henele i starsz? siostr?, Mani?. Oprcz Moszka, przetrwa?a wojn? tylko m?odsza siostra, Nechama.
Motek Goldhecht (na zdj?ciu z prawej) urodzi? si? i wychowa? w Warszawie. W 1942 r. dokona? brawurowej ucieczki z tamtejszego getta, po czym po kryjomu pop?yn?? statkiem do Annopola, sk?d pieszo dotar? do Godziszowa k/Janowa do swoich znajomych z Warszawy, Grosmanw. Jego najbli?sza rodzina zgin??a prawdopodobnie w Treblince. Akcja Zag?ady ?ydw wkrtce dotar?a i tu. Motek, jak wielu innych, uciek? do lasu. Trzej jego koledzy, Mosze, Tuvia i Chaim Grosmanowie zgin?li w egzekucji w Przymiarkach. Ocala?a jedynie ich mama, Henele, ktra razem z Motkiem, zaopiekowa?a si? Moszkiem i Necham? Hamerami. Bardzo wa?ne by?o wsparcie dla prze?ladowanych ?ydw w pobliskim Godziszowie ze strony Macieja Gajura i Stanis?awa Pud?o. Wiele lat p?niej, na wniosek Motka Goldhechta, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie po?miertnie uhonorowa? tych dwch Polakw tytu?em "Sprawiedliwego W?rd Narodw ?wiata".

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa