Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa
Czeski Cieszyn-9 lutego 2009r.

W dniu 9 lutego 2009r. w Czeskim Cieszynie w Szkole z polskim j?zykiem nauczania odby? si? pokaz multimedialny przeprowadzony przez Fundacj? Pami??, ktra trwa. Liceali?ci w ramach zaj?? seminaryjnych mogli zapozna? si? z histori? ?ydw w Polsce.

Wyk?ad mia? na celu przybli?enie miejsc zwi?zanych z ?yciem i kultur? ?ydw w Polsce oraz nieoznaczonych miejsc ich m?cze?stwa w czasie okupacji hitlerowskiej. Dotyczy? rwnie? ludzi, ktrzy ratowali ?ydw przed zag?ad?. Uczniowie pytali o motywacje i postawy ludzkie w czasie ratowania ?ydw. Na koniec przedstawiono uczniom program imprez zwi?zanych z kultur? ?ydowsk? na ?l?sku Cieszy?skim.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa