Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj11
W tym miesi?cu4232
Wszystkie454384
Strona startowa
Aktualno?ci

W Zespole Szk? w Wyrykach Fundacja Pami??, Ktra Trwa przeprowadzi?a spotkanie z ocalon? z Zag?ady Zofi? Kamionowsk?. Uczniowie zapoznali si? z losem ?ydowskiego dziecka uratowanego podczas wojny przez polsk? rodzin?. Przedstawione zosta?y rwnie? miejsca pochwkw Ofiar wojny upami?tnione przez Fundacj?.

 

W Zak?adzie Karnym w Bia?ej Podlaskiej Zbigniew Nizi?ski przeprowadzi? pokaz multimedialny o poszukiwaniu i upami?tnianiu ludzi i miejsc ze wsplnej historii Polakw i ?ydw. Przedstawione zosta?y upami?tnione groby przez Fundacj? oraz sylwetki Polakw maj?cych tytu? Sprawiedliwych w?rd Narodw ?wiata. Mwiono o zachowaniu pami?ci o ofiarach wojny i potrzebie gotowo?ci pomocy innym ludziom.

 

W Zespole Szk? w Pustelniku k. Stanis?awowa Zbigniew Nizi?ski wzi?? udzia? w obchodach Dnia Pami?ci o Ofiarach Holokaustu. Uczniowie przygotowali i przedstawili projekt multimedialny o Zag?adzie ?ydw w Polsce i postawach ludzi podczas wojny. Nast?pnie Zbigniew Nizi?ski przybli?y? histori? miejsc mordw ?ydw, jakie odnalaz?a i upami?tni?a Fundacja. Uczniom zosta?y przedstawione rwnie? wspomnienia ?ydw ocalonych z Holokaustu i Polakw, ktrzy byli ?wiadkami tej Zag?ady.

Więcej…
 

W miejscu pochwku oko?o 180 ?ydw, wi??niw by?ego niemieckiego obozu pracy w Wolskiej D?browie, Fundacja Pami??, Ktra Trwa postawi?a kamie? pami?ci. Na uroczysto?? jego ods?oni?cia przyby?a m?odzie? z pobliskich szk? i z Izraela, lokalne w?adze, duchowni oraz mieszka?cy Wolskiej D?browy i okolic.

Więcej…
 

W Kaplonosach Kolonii Fundacja Pami??, Ktra Trwa odszuka?a i upami?tni?a miejsce spoczynku oko?o 70 ?ydw, m??czyzn, kobiet i dzieci, zamordowanych w 1943 r. Przy ich grobie postawili?my kamie? pami?ci, przy ktrym zgromadzili si? uczniowie szk?, lokalne w?adze, duchowni oraz mieszka?cy. Przez pie?ni, wiersze i modlitwy oddano ho?d pomordowanym.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 41
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa