Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj11
W tym miesi?cu4232
Wszystkie454384
Strona startowa
Aktualno?ci

W Puchaczach uroczy?cie ods?oni?to trzy kamienie pami?ci, ktre postawi?a Fundacja Pami??, ktra Trwa w miejscach rozstrzelania i pochwku 23 ?ydw zamordowanych przez Niemcw podczas II wojny ?wiatowej. Ofiarami byli mieszka?cy Puchacz, 4 rodziny, w tym 14 dzieci. Na kamieniach wypisali?my ich imiona i nazwiska. Mieszka?cy Puchacz oraz przybyli go?cie oddali ho?d pomordowanym.

Więcej…
 

W Niepublicznej Szkole Aktywno?ci Twrczej w Zielonce odby?o si? spotkanie uczniw z Teres? Podolak- crk? Sprawiedliwych W?rd Narodw ?wiata Eugenii i Jerzego Latoszy?skich oraz ze Zbigniewem Nizi?skim. Uczniowie zapoznali si? z histori? uratowania ?ydowskiego ch?opca przez rodzin? Latoszy?skich, a tak?e z dzia?aniami Fundacji dla upami?tnienia Ofiar wojny.

 

W Zespole Szk? w Do?dze Zbigniew Nizi?ski przeprowadzi? prelekcj? o upami?tnianiu ludzi i miejsc ze wsplnej historii Polakw i ?ydw. Uczniowie zapoznali si? z sylwetkami Polakw maj?cych tytu? Sprawiedliwych oraz Ocalonych z Zag?ady ?ydw, a tak?e z upami?tnionymi przez Fundacj? grobami pomordowanych ofiar. Przybli?one zosta?o rwnie? ?ycie i zag?ada rodzin ?ydowskich w najbli?szej okolicy.

 

W O?rodku Rozwoju Edukacji w Sulejwku podczas szkolenia w ramach programu Pami?? dla przysz?o?ci, w ktrej wzi?li udzia? nauczyciele ze szk? z r?nych miejscowo?ci kraju, Zbigniew Nizi?ski przeprowadzi? prelekcj? o poszukiwaniu i upami?tnianiu ofiar Holokaustu oraz ludzi, ktrzy zgin?li ratuj?c ?ydw. Prelekcja zosta?a uzupe?niona pokazem zdj?? z dzia?a? Fundacji.

 

W Zak?adzie Karnym w Cieszynie Zbigniew Nizi?ski przeprowadzi? prelekcj? upami?tniaj?c? ofiary oraz bohaterw ratuj?cych ludzi podczas Holocaustu. Przedstawione zosta?y dzia?ania dla upami?tnienia ofiar z czasu Zag?ady. Mwiono o wra?liwo?ci na los drugiego cz?owieka, gotowo?ci pomocy innym ludziom i przeciwstawianiu si? nienawi?ci.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 41
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa