Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj11
W tym miesi?cu4232
Wszystkie454384
Strona startowa
Aktualno?ci

Przy wsparciu mieszka?cw oznaczyli?my miejsce rozstrzelania i pochwku 3 m?odych osb narodowo?ci ?ydowskiej, m??czyzny i dwch kobiet. Zostali z?apani w 1942r przez Niemcw podczas ukrywania si? i nast?pnie rozstrzelani. Naoczny ?wiadek tych wydarze? poda?, ?e ofiary prawdopodobnie pochodzi?y z Bychawy.

Więcej…
 

W Stasiwce ods?oni?to kamie? Pami?ci postawiony przez Fundacj? Pami??, Ktra Trwa przy grobie 18 ?ydw zamordowanych przez ?o?nierzy niemieckich w 1942 r. Na uroczysto?? przyby?a m?odzie? z Izraela oraz Gimnazjum z ?omaz, lokalne w?adze, mieszka?cy Stasiwki i okolic. Przypomniano tragiczne wydarzenia z 1942 r., wzniesiono ?piew i modlitwy by odda? ho?d, szacunek oraz zwrci? godno?? pomordowanym.

Więcej…
 

Przy upami?tnionym przez Fundacj? grobie 31 ?ydw odby?o si? spotkanie mieszka?cw Liszna z go??mi z Norwegii i Izraela by wsplnie odda? ho?d pomordowanym. W spotkaniu wzi?li rwnie? udzia? - Pani Pose? na Sejm RP Beata Mazurek oraz Wjt Gminy Rejowiec Fabryczny Zdzis?aw Krupa. Uroczysto?? prowadzi? Zbigniew Nizi?ski. Nast?pnie w ?wietlicy wyst?pi? miejscowy zesp? gospody? Rado?? oraz zesp? z Norwegii.

Więcej…
 

W lesie w Stawcach postawili?my ogrodzenie wok? grobu 2 ?ydw zamordowanych przez Niemcw w 1942 r. W pracy pomogli okoliczni mieszka?cy.

Więcej…
 

Wraz ze ?wiadkiem wydarze? i w?a?cicielem terenu oznaczyli?my grb dwch ?ydw, ojca i syna, zabitych przez ?o?nierzy niemieckich w 1942 r. Ofiary pochodzi?y z W?odawy. Zostali z?apani podczas pobytu w Osowej przez przeje?d?aj?cego w tym czasie niemieckiego komendanta obozu pracy w Lucie i jego ochron? a nast?pnie zastrzeleni. Niemiec nakaza? zakopa? ?ydw na miejscu egzekucji.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 41
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa