Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj11
W tym miesi?cu4232
Wszystkie454384
Strona startowa
Aktualno?ci

W Warszawie odby?a si? uroczysto?? wr?czenia wyr?nie? pierwszej edycji programu Laur Pami?ci, podczas ktrej uhonorowane zosta?y osoby zaanga?owane w zachowanie dziedzictwa kultury ?ydowskiej w Polsce. Laureaci odebrali pami?tkowe statuetki i dyplomy z r?k Ambasador Izraela Anny Azari. W?rd wyr?nionych by? Eugeniusz Gradek, cz?onek Rady Fundacji, za opiek? nad cmentarzem ?ydowskim w ?ywcu.

Więcej…
 

W Klementowicach Fundacja Pami??, Ktra Trwa zainicjowa?a i przeprowadzi?a upami?tnienie oko?o 350 ?ydw zamordowanych przez ?o?nierzy niemieckich w czerwcu 1942 r. Na miejscu ich rozstrzelania i pochwku postawili?my kamie? Pami?ci, przy ktrym odby?a si? uroczysto?? z udzia?em m?odzie?y szkolnej, mieszka?cw Klementowic i okolic, przedstawicieli Ambasad, duchownych, lokalnych w?adz i zaproszonych go?ci.

Więcej…
 

W Lublinie odby?a si? uroczysto?? wr?czenia medali i nadania tytu?u Sprawiedliwych w?rd Narodw ?wiata dla Marii i Jzefa Sadurskich z Ko?skowoli za ocalenie Margity Weiss - Lowy, s?owackiej ?ydwki, ktr? przez ponad rok ukrywali w swej stodole. Fundacja Pami??, Ktra Trwa wspar?a dzia?ania dla uhonorowania bohaterskiej rodziny Sadurskich.

Więcej…
 

W Zespole Placwek O?wiatowych w Podedwrzu uczniowie gimnazjum wys?uchali prelekcji Zbigniewa Nizi?skiego o losach ludzi podczas wojny. Zapoznano si? z miejscami Pami?ci Narodowej gdzie spoczywaj? Polacy narodowo?ci ?ydowskiej zamordowani podczas Zag?ady. Przybli?one zosta?y historie takich miejsc w niedalekich od Szko?y miejscowo?ciach. Mwiono tak?e o potrzebie pami?ci, szacunku i pomocy dla innych. W spotkaniu wzi?li rwnie? udzia?; dyrektor Zespo?u Dorota Paw?owska oraz nauczyciele.

 

W Szkole w Brzyskiej Woli uczniowie zapoznali si? z symbolik? ?ydowskich macew, ktre mo?na odnale?? na starych cmentarzach. Przedstawione zosta?y sylwetki dzieci ?ydowskich ocalonych w czasie wojny jak rwnie? postacie Polakw, ktrzy dla ratowania ?ycia drugiego cz?owieka cz?sto nie wahali si? wszystko po?wi?ci?. Pokazano tak?e upami?tnione przez Fundacj? groby ludzi zamordowanych podczas wojny.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 41
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa