Polish (Poland)English (United Kingdom)

Licznik odwiedzin

Dzisiaj13
W tym miesi?cu4234
Wszystkie454386
Strona startowa Zapisane obrazy historii Obraz 8: Chasia Farbiarz - cz??? 2
Obraz 8: Chasia Farbiarz - cz??? 2

Stoczek W?growski 1944 r. Ocaleni ?ydzi po wyj?ciu z le?nych ziemianek.

Podczas likwidacji getta w Kosowie Lackim jesieni? 1942 r. ?ydw wywieziono do Treblinki, a w listopadzie 1942 r. hitlerowcy utworzyli tzw. getto szcz?tkowe. Rozg?aszali, ?e przybywaj?cy tam ?ydzi b?d? bezpiecznie pracowa?. Razem z innymi ?ydami dotar?a tam 10- letnia Chasia Farbiarz ze sw? babci? Chaw?. Gdy w 1943 r. Chawa umiera w Kosowie, Chasia ucieka z getta. Po wyczerpuj?cej w?drwce dociera znw do Stoczka W?growskiego, do jednego z domw. Jego gospodyni Leokadia Radzymi?ska postanawia troskliwie zaopiekowa? si? Chasi?. Znajduje dla niej miejsce w swym domu, jednak po krtkim czasie pobyt tam staje si? dla Chasi niemo?liwy, ze wzgl?du na niebezpiecze?stwo donosu przez szanta?ystw do Niemcw. Wkrtce okazuje si?, ?e w okolicy ukrywa si? w le?nym bunkrze rodzina Teitelbaumw ze Stoczka i Chasia do nich do??cza. P?niej przy??czyli si? do nich uciekinierzy z Treblinki. Syn Leokadii, Mieczys?aw Radzymi?ski otoczy? wszystkich opiek? i zaopatrywa? w ?ywno??. Tak dotrwali do wyzwolenia w 1944 r. ?o?nierze Armii Czerwonej wyzwalaj?c te okolice nie spodziewali si?, ?e spotkaj? tam ?ywych ?ydw. Jeden z ?o?nierzy zrobi? im zdj?cie, przetrwa?o do dzi?, stoj? na nim od lewej:
Meir Olszak
Eli Jankiel Teitelbaum ze Stoczka
Ester Olszak - ?ona Meira, mieszkali w Stoczku
Szajna Sara Teitelbaum - ?ona Eli Jankiela
Icchak Olszak - brat Ester Olszak
Jankiel Ciechanowiecki - m?? siostry Ester Olszak
Eliezer Ciechanowiecki, brat Jankiela, razem uciekli z Treblinki
Welwul Sznajdman - spotkany tu? po wyzwoleniu
Poni?ej:
Awrum Teitelbaum - syn Eliego i Szajny
Mojszele Teitelbaum - drugi syn Eliego i Szajny, ca?a rodzina wyjecha?a do Urugwaju
Chasia Farbiarz - wyjecha?a do Izraela
Chana - potem wysz?a za m?? za Icchaka Olszaka i wyjechali do Izraela.

13 wrze?nia 1990 r. Instytut Yad Vashem nada? Leokadii i Mieczys?awowi Radzymi?skim tytu?y Sprawiedliwych w?rd Narodw ?wiata.
16 czerwca 2011 r. Fundacja Pami??, Ktra Trwa upami?tni?a pomnikiem grb Rywki Farbiarz - matki Chasi oraz 8 ?ydw, ktrzy zgin?li 26 listopada 1942 r.

 
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstw i zdj?? s? zastrze?one,
ich wykorzystanie jest mo?liwe jedynie za pisemn? zgod? Zarz?du Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa